Loketten

Wij zijn continu bezig met het ontzorgen van onze djama’a. Onderstaande  loketten zijn onder andere hiervoor in het leven geroepen en geheel kosteloos.

Loket Imam

Wil je weten hoe onze religie over bepaalde zaken denkt of twijfel je ergens over? Bel dan onze imam, zijn telefonisch spreekuur is elke donderdag van Magreb tot Isha gebed.

De spreektaal is Arabisch en Berbers.
Vragen in het Nederlands kunnen gemaild worden naar: info@masjidelfeth.nl
Dit loket is zowel voor broeders als zusters.

Het telefoonnummer: 06-26249355
We verzoeken jou rekening te houden met het gebed.

Loket Juridische zaken

Wil jij juridisch advies over iets waar jij mee worstelt of tegenaan bent gelopen? Bel dit loket en stel je vraag aan een advocaat. Er wordt goed naar jouw  verhaal geluisterd en je krijgt algemeen advies. Wellicht is jouw probleem wat ingewikkelder en word je verwezen naar een instantie, zoals een bemiddelaar, maatschappelijk werker of een advocaat.

De spreektaal is Marokkaans-Arabisch en Nederlands.

Waar kan dit loket jou mee helpen?
Je kunt terecht voor informatie en advies als je met een juridische vraag of probleem zit, of als je je afvraagt of iets juridisch wel in orde is. Bijvoorbeeld met vragen over:

 • Werk (arbeidsovereenkomsten, ontslag enz.)
 • Uitkeringen, toeslagen en andere inkomensaanvullingen
 • Familiekwesties (echtscheiding, voogdij, erfenissen)
 • Huren en eigen huis
 • Consumentenproblemen
 • Vreemdelingenzaken
 • Politie, justitie, strafzaken, verkeersboetes
 • (Bouw/omgevings)vergunningen en bezwaarprocedures

Waar kan dit loket jou niet mee helpen?
Het loket is niet bedoeld voor;

 • het behandelen van dossiers.
 • het invullen van formulieren.
 • het opstellen van bezwaarschriften.

Hoe krijg jij contact met dit loket?
Het loket is woensdags telefonisch bereikbaar van 19.00 tot 20.00 uur op tel: 06-45322567

Is jouw privacy gewaarborgd?
Ja, dit loket betracht geheimhouding.

Aan het verstrekte advies van het Juridisch Loket kunnen geen rechten worden ontleed. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en gebruik van de informatie. Moskee El Feth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verstrekte advies.

Loket Uitvaart

Het overlijden van een dierbare is iets waar we allen mee te maken krijgen. Als moskee willen wij jou zo goed als mogelijk bijstaan en hulpmiddelen aanbieden tijdens deze gebeurtenis. Onderstaande zaken komen aan bod:

 • Eerste stappen direct na overlijden
 • Onze contactpersonen
 • Wat kunnen wij voor jou betekenen
 • Uitvaart checklist
 • Hoe voer je het djanaza gebed uit
 • Contactgegevens fondsen / verzekeraars
 • Contactgegevens uitvaartverzorgers

Eerste stappen direct na overlijden

 1. Waarschuw jouw huisarts of behandelend arts in verband met een verklaring van overlijden. Alleen een arts kan een verklaring van overlijden afgeven.
 2. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Dit heeft de uitvaartverzorger nodig. Uitvaartverzekeringen kunnen verschillende vormen hebben: natura (dienstverlening) of kapitaalverzekering.
 3. Waarschuw ons of de uitvaartverzorger van jouw keuze.
  Vanaf dit moment nemen wij of de uitvaartverzorger de volledige zorg uit jouw handen met de nodige tussentijdse updates.
  Indien je alles zelf regelt met de uitvaartverzorger en bij ons het djanaza gebed wil laten plaats vinden, gelieve ons te contacteren zodat we rekening kunnen houden met het djanaza gebed.
 4. Laat de overledene niet vervoerd worden in een ambulance, want zij brengen kosten in rekening die de uitvaartverzekering niet vergoedt. (kosten zijn ongeveer € 500,-)
  Laat het vervoer over aan de uitvaartverzorger, dan worden de kosten wel vergoedt.
 5. Zorg ervoor dat één persoon het totale overzicht houdt van alle zaken die geregeld moeten worden, zodat geen zaken worden vergeten en communicatie soepel kan verlopen. Onze Uitvaart checklist kan houvast bieden hierin.
 6. Heb geduld opdat Allah subhanahu wa ta’ala jou zal belonen.

Onze contactpersonen
Onderstaande personen bemannen ons uitvaart loket. Zij hebben de nodige ervaring en kennis op dit gebied. Zij kunnen jou begeleiden in het hele uitvaart proces. Deze broeders staan 24/7 op vrijwillige basis tot jouw beschikking.
Indien de eerste persoon niet bereikbaar is gelieve de volgende persoon te benaderen.

Contactpersoon                                              Telefoonnummer

 1. Mohammed Barmaki                                 06-10382491
 2. Mourad Azoul                                             06-10242760
 3. Mohammed Bensiamar                             06-14780408
 4. Farid Hadidouch                                         06-12810123

Wat kunnen wij voor jou betekenen

 • Namens jou contact opnemen met de verzekeraar en/of uitvaartverzorger.
 • Een WhatsApp bericht uitsturen naar al onze leden zodat er een grote opkomst is voor het djanaza gebed.
 • Wij hebben diverse getrainde broeders en zusters die de dodenwassing voor jou uit handen kunnen nemen.
 • Indien je de wassing zelf wilt doen kun je bij ons kosteloos een overlijdenspakket afhalen.
 • Wij organiseren periodiek workshops voor het wassen en begraven van een overledene. Wil je op de wachtlijst komen of meer informatie? Gelieve contact op te nemen met dhr. Mohammed Bensiamar.

Uitvaart checklist
Klik hier om onze uitvaart checklist te downloaden. De checklist bevat vele zaken die je eventueel moet regelen voor de overledene.

Djanaza gebed
Het djanaza gebed kent in tegenstelling tot de verplichte gebeden geen buigingen (ruku) en prosternatie (sudjud).

De Profeet, vrede zij met hem, en zijn metgezellen (moge Allah weltevreden zijn met hen allen) hebben uitgelegd dat het dodengebed als volgt verricht dient te worden:

1e takbier
Allereerst vangt men aan met de Takbier (het zeggen van “Allaahoe akbar”), waarna men toevlucht zoekt bij Allah tegen de vervloekte satan. Vervolgens zegt men “Bismillah-irrahmaan irrahiem” en reciteert men soerat al-Faatihah gevolgd door een kleine soerah of een aantal verzen.

2e takbier
Voorts verricht men voor de tweede maal de takbier en vraagt men zegeningen voor de Profeet, vrede zij met hem, zoals dat ook gedaan wordt aan het eind van het gebed.

3e takbier
Na de derde takbier verricht men een smeekbede naar eigen keuze voor de overledene. Het best kan men het volgende zeggen (vertaling uit het Arabisch):

O Allah, vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons aanwezig zijn en degenen die afwezig zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen. O Allah, iedereen onder ons die U leven geeft, geef hen leven in de Islam en ieder die U van ons wegneemt, neem hem weg in (een staat van) geloof. O Allah, ontneemt ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet dwalen.

O Allah, vergeef hem en heb genade met hem en geef hem kracht en begenadig hem. Laat zijn neerdaling eervol zijn, en laat de ingang wijd voor hem zijn en was hem met water, sneeuw en hagel. Reinig hem van de overtredingen zoals U het witte doek van vlekken gereinigd hebt. Geef hem een verblijfplaats beter dan die hij kende en een vrouw beter dan zijn vrouw. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem voor de bestraffing van het graf en voor de bestraffing van het Hellevuur.

Deze smeekbeden zijn beiden overgeleverd van de Profeet, vrede zij met hem. Het verrichten van een smeekbede met andere woorden is toegestaan, zo kan men bijvoorbeeld ook zeggen:

O Allah, als hij vroom was vergroot dan zijn beloning en als hij een overtreder was begenadig hem.”

4e takbier
Na de vierde takbier verricht men smeekbeden voor alle (overleden) moslims en nadat de imam de tasliem heeft gedaan, verricht men één tasliem naar rechts om het gebed af te sluiten, zeggende “Assalaamoe calaykoem wa rahmatoe-llaah.”

Contactgegevens fondsen / verzekeraars

Bank/Verzekeraar     TelefoonnummerSpreektaal
Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds0031850605678Arabisch en Nederlands
Banque Populaire Frankrijk0033145811616Arabisch en Frans
Attijariwafa bank00212522974747Arabisch en Frans

Contactgegevens uitvaartverzorgers

UitvaartverzorgerTelefoonnummer
Arrahma073-6103166
Rahil020-4118003
Al Firdaus06-40863822
Ouwekerk030-2622833

In de toekomst hopen wij meer loketten te kunnen aanbieden waar onze djama’a kosteloos gebruik van kan maken. Denk je als broeder of zuster ook een bepaald loket te kunnen aanbieden binnen onze moskee, neem dan contact met ons op.