500 Dragers

500-dragers

Draag jij samen met ons de vaste lasten van de moskee?

Wat is het?
De naam zegt het al, wij zijn op zoek naar 500 personen die de nieuwe moskee zullen dragen. Deze dragers krijgen een speciale band met onze moskee. Deze dragers zijn naast onze leden de ruggengraat van de nieuwe moskee.

Waarvoor is het?
Het geld dat geïncasseerd wordt zal initieel gebruikt worden voor de verbouwing van de nieuwe moskee, daarna voor de vaste lasten en ook voor allerlei dawah activiteiten.

Wie kan meedoen?
Iedereen vanaf 18 jaar; broeders en zusters. Uiteraard mogen ook shartleden meedoen.

Hoe werkt het?
Je kunt je heel simpel aanmelden via onze website. Na aanmelding machtig je ons om maandelijks het opgegeven bedrag van jouw rekening te halen.

Wat is nu € 10,- voor het huis van Allah?
Een klein bedrag per maand maar wel van structurele en continue aard, zijn daden waar Allah het meest van houdt. zoals Aisha heeft verhaald dat de Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd:

“O mensen, verricht de goede daden zover jullie kunnen, want Allah raakt niet vermoeid (om jullie te belonen) totdat jullie vermoeid raken. En de meest geliefde daden bij Allah zijn de daden waarin iemand volhoudt, ook al zijn ze weinig.” (Al-bukhari en Moeslim)

Het is duidelijk dat drager zijn niet alleen goed is voor onze moskee maar ook voor jezelf. Dus klik op onderstaande button en stel je aanmelding niet uit.

500 Dragers Machtigingsfomulier